انگلیسی
چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

توفیق مهدوی                           

مرتبه علمی: مربی پایه 15

پست الکترونیکی : Tofigh_Mahdavi@yahoo.com

 

مقالات کنفرانس

1 - ارایه مقاله در کنگره بین المللی مالزی با موضوع تعیین میزان پراکندگی افسردگی در میان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر. سال 1387.

2 - ارایه مقاله در همایش داخلي ورزش و سلامتي دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر با موضوع نقش ورزش در کاهش افسردگی. انجام طرح در سال 1387.

3 - ارایه مقاله در همایش داخلي با موضوع ورزش و سلامتي در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر. به عنوان همکار  با موضوع.  بررسي ميزان گشادگي خاطر دانشجويان دانشگاه تربيت معلم آذربايجان. سال 1387.

4- ارایه مقاله در همایش منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان با موضوع بررسی عملکرد دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 2 در المپیادهای ورزشی اول و دوم. سال 1388.

5 - همكار مقاله در همایش منطقه اي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان با موضوع تاثير دو نوع روش تمرين ايزومتريك و ايزوتونيك بر ميزان چربي زير پوستي دانشجويان. سال 1388.

6 - ارایه مقاله در همایش داخلي حجاب و عفاف دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر با موضوع. حجاب در ورزش. سال 1390.

7 - ارایه مقاله در همایش ملي دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با موضوع بررسي و مقایسه رابطه بين  مصرف دخانیات با سلامت عمومي رواني درميان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار گروه های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر.  سال 1390.

8 - همكار مقاله در همایش ملي دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با موضوع بررسي امكانات و تجهيزات ورزشي دانشگاههاي آزاد اسلامي منطقه 2 سال 1390.

9 - همکار در مقاله با موضوع تاثیر تمرینات ایزوتونیک بر چربیهای موضعی زیر پوستی  سال 2012 مجله آی. اس. آی     

10 -  ارایه مقاله در همایش ملي دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با موضوع  مقایسه اثرات فعاليت ورزشي مصرف دخانيات والدين بر سلامت نوزادان شهر تبريز.  سال 1392. 

11 -  ارایه مقاله در همایش ملي دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با موضوع مقايسه شيوع آسيبهاي ورزشي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر.  سال 1392. 

12 - چاپ چندین ترجمه مقالات ورزشی در مجلات علمی تخصصی کشور.(فصلنامه های علمی تخصصی پزوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی - مجله ورزشی دانش ورزش و...)

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.