انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

توفیق مهدوی                           

مرتبه علمی: مربی پایه 15

پست الکترونیکی : Tofigh_Mahdavi@yahoo.com

 

سوابق شغلی

سوابق اجرایی:

1 مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر از سال 1373 تا 1389

2 مسئول تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر از سال 1373 تا 1389

3 - مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر از سال 1374 تا 1382

4 - مسئول فوق برنامه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر از سال 1373تا 1382

5 مدیر اداری دانشگاه آزاد اسلامی شبستر سال 1383

6 - مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر از سال 1389 تا 1391

7 کارشناس مسئول تربیت بدنی منطقه 2 ( شمالغرب) دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1383 تا 1386

8 رییس امور پژوهش دانشکده علوم انسانی و مسئول مجتمع شماره 2 دانشگاه آزاد اسلامی شبستر از سال 1391

9 سابقه تدریس در دانشگاههای آزاد اسلامی شبستر خامنه تسوج ایلخچی دانشگاههای پیام نور شبستر و بنیس.

10 مدرس اداره کل ورزش و جوانان استان در مورد طرح دانش افزایی مربیان استان در سالهای 78 تا 1380.

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.