انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

توفیق مهدوی                           

مرتبه علمی: مربی پایه 15

پست الکترونیکی : Tofigh_Mahdavi@yahoo.com

 

دروس آموزشی

دروس عملی:

تربیت بدنی عمومی(1)-تربیت بدنی عمومی (2) -آمادگی جسمانی- کشتی- تنیس روی میز - تهیه و کاربرد مواد آموزشی در تربیت بدنی

دروس نظری:

حقوق ورزشی - اصول سرپرستی سازمانهای ورزشی -مدیریت مسابقات و اردوها - اصول و مبانی تربیت بدنی - اصول مربیگری - سرپرستی اردوها و کاروانهای ورزشی -زبان تخصصی -علم تمرین - تاریخ تربیت بدنی - بازیهای دبستانی - روشهای آموزش تربیت بدنی - روانشناسی ورزشی

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.